logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Kategoria: Główna

Powiadomienie o wyborze oferty

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sanoku ul. Jana Pawła II 38 ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku – Przychodnia Zdrowia Nr 2 w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 38 (w oparciu o Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia […]

Czytaj dalej

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku

Czytaj dalej

Raport finansowy SPMZPOZ w Sanoku 2023

Czytaj dalej

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne – ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pod linkiem

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansu medycznego

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansu medycznego typu A wraz z wyposażeniem medycznym. Więcej informacji pod adresem:

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – Remont dachu budynku Zespołu Gabinetów Lekarskich w Sanoku przy ul. Sobieskiego 1. Więcej informacji pod adresem:

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Czytaj dalej