logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

✚ Sobieskiego 1

Tekst alternatywny
Informacje podstawowe

Nazwa przychodni: Zespół Gabinetów Lekarskich
Adres: 38-500 Sanok, ul. Jana III Sobieskiego 1
Dni pracy: od poniedziałku do piątku
Godziny pracy: od 7:30 do 18:00

Informacje dodatkowe: Po godzinach pracy przychdni, dyżur medyczny pełni Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Więcej informacji uzyskasz na stronie - https://www.zozsanok.pl/?page_id=6014

Telefony

Rejestracja: 13 306 70 70
Gabinet zabiegowy: 13 46 44 781
Pielęgniarki środowiskowo rodzinne: 13 46 44 779

Lekarze POZ

Sprawdź godziny przyjęć lekarzy poz kliknij tutaj

Pielęgniarki środowiskowe

Dni pracy: poniedziałek - piątek
Godziny pracy: 7:30 - 15:05
Telefon: 13 46 44 779
Pielęgniarki środowiskowe
- Sabina Kwasiżur
- Teresa Koza