logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Informacje

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Aby ubiegać się o udostępnienie dokumentacji medycznej, należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek w rejestracji w jednej z trzech placówek:
• Przychodnia Rejonowa Nr. 1, ul. Błonie 5
• Przychodnia Rejonowa Nr. 2, ul. Jana Pawła II 38
• Zespół Gabinetów Lekarskich, ul. Jana III Sobieskiego 1

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, dostępny w rejestracji lub do pobrania:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Jeżeli pacjent nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku lub odebrać kserokopie dokumentacji medycznej, może upoważnić do tego inną osobę. Wzór upoważnienia dostępny w rejestracji lub do pobrania:
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Upoważnienie należy złożyć wraz z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek realizowany jest nie później niż do 14 dni. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji (0,30zł za każdą stronę A4). Uregulowanie należności, odbywa się podczas odbioru dokumentów.

Do odbioru dokumentacji medycznej, należy zgłaszać się z dowodem potwierdzającym tożsamość.

Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:
• Przychodnia Rejonowa Nr. 1, ul. Błonie 5 – Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00
• Przychodnia Rejonowa Nr. 2, ul. Jana Pawła II 38 – Gabinet zabiegowy, pokój 113, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00
• Zespół Gabinetów Lekarskich, ul. Jana III Sobieskiego 1 – Rejestracja, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00

Informacje dla pacjenta RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Informacje dla pacjenta RODO