logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Aktualności

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne – ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pod linkiem

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansu medycznego

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansu medycznego typu A wraz z wyposażeniem medycznym. Więcej informacji pod adresem:

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – Remont dachu budynku Zespołu Gabinetów Lekarskich w Sanoku przy ul. Sobieskiego 1. Więcej informacji pod adresem:

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku – Przychodnia Zdrowia Nr 1 w Sanoku przy ul. Błonie 5

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku – Przychodnia Zdrowia Nr 2 w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 38

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGOZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJw Sanoku ul. Jana Pawła II 38 ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku – Przychodnia Zdrowia Nr 2 w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 38

Czytaj dalej