logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Aktualności

RAPORT FINANSOWY

RAPORT FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

W załączniku szczegóły dotyczące wyboru oferty

Czytaj dalej

Przetarg na usługi sprzątania dla SPMZPOZ w Sanoku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku. Pliki do pobrania:

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy […]

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych […]

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJw Sanoku ul. Jana Pawła II 38 ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o […]

Czytaj dalej

Zapytanie o ceny – sprzątanie

Zapytanie o ceny – sprzątanie

Zapytanie o ceny – świadczenie usług sprzątanie pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku Pliki do pobrania: 1. Zaproszenie 2. Specyfikacja 3. Dokumenty

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze ofert

W załączniku powiadomienia o wyborze ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku. Pliki do pobrania: powiadomienie

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) i zaprasza do składania ofert. Dokumenty […]

Czytaj dalej