logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne – Remont dachu budynku Zespołu Gabinetów Lekarskich w Sanoku przy ul. Sobieskiego 1.


Więcej informacji pod adresem: