logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansu medycznego typu A wraz z wyposażeniem medycznym.

Więcej informacji pod adresem: