logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Powiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Sanoku informuje, że do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku nie przystąpił żaden oferent.

W wyniku przeprowadzonych czynności konkurs nie został rozstrzygnięty.

Na tym pracę komisji zakończono.

Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku

lek. Aleksander Korobczenko