logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Przetarg na usługi sprzątania dla SPMZPOZ w Sanoku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku.

Pliki do pobrania: