logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Powiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół                                       Sanok, 29.12.2021r.

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38                                                .

Powiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Sanoku informuje, że do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku nie przystąpił żaden oferent.

W wyniku przeprowadzonych czynności konkurs nie został rozstrzygnięty.

Na tym pracę komisji zakończono.

                                                                  Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku

                                                                  lek. Aleksander Korobczenko