logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Kategoria: Główna

Powiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół                                       Sanok, 29.12.2021r. Podstawowej Opieki Zdrowotnej 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38                                                . Powiadomienie o wyborze oferty Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku nie przystąpił żaden oferent. W wyniku […]

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty w załączniku

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sanoku ul. Jana Pawła II 38 ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o […]

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sanoku ul. Jana Pawła II 38 ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o […]

Czytaj dalej

RAPORT FINANSOWY

RAPORT FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

W załączniku szczegóły dotyczące wyboru oferty

Czytaj dalej

Przetarg na usługi sprzątania dla SPMZPOZ w Sanoku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku. Pliki do pobrania:

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy […]

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych […]

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Czytaj dalej