logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Kategoria: Główna

Powiadomienie o wyborze oferty

Informacje w dokumencie:

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku – Zespół Gabinetów Lekarskich w Sanoku przy ul. Sobieskiego 1 (w oparciu o Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w […]

Czytaj dalej

Raport Finansowy za rok 2021

Raport Finansowy Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2021

Czytaj dalej

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy z Ukrainy/Самостійний Державний Міський Заклад Охорони Здоров’я в Саноку

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy/ pielęgniarki z Ukrainy, którzy zmuszeni byli opuścić swój kraj z powodu działań wojennych.Oferujemy:– zatrudnienie (także na okres przejściowy konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu na terenie RP),– pomoc w znalezieniu mieszkania,– naukę języka polskiego,– pomoc w załatwieniu formalności.Chcielibyśmy aktywnie pomóc w aktualnej rzeczywistości uchodźcom […]

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Czytaj dalej

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZdla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opiekizdrowotnej) i zaprasza do składania ofert.Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie […]

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku nie przystąpił żaden oferent. W wyniku przeprowadzonych czynności konkurs nie został rozstrzygnięty. Na tym pracę komisji zakończono. Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku lek. Aleksander Korobczenko

Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sanoku ul. Jana Pawła II 38 ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o […]

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół                                       Sanok, 29.12.2021r. Podstawowej Opieki Zdrowotnej 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38                                                . Powiadomienie o wyborze oferty Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku nie przystąpił żaden oferent. W wyniku […]

Czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty w załączniku

Czytaj dalej