logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Sobieskiego 1 – Rejestracja

Rejestracja
Telefon: 13 306 70 70
Iwona Nałęcka

Powrót