logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Leki stałe przychodnia Jana Pawła II 38

Wybierz swojego lekarza POZ (rodzinnego) do którego trafi wniosek na leki stałe
Wpisz numer PESEL pacjenta, którego dotycz wniosek na leki stałe
Wpisz numer telefonu pacjenta (pole to nie jest wymagane do wysłania wniosku)
Wpisz adres e-mail pacjenta, którego dotyczy wniosek
Przykład: Diclac 75, 2 opakowania