logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Błonie 5 | Punkt pobrań

 
Punkt pobrań

Adres: ul. Błonie 5, Sanok 38-500
Pokój: nr 54, I piętro
Dni pracy: od poniedziałku do piątku
Godziny pracy: 7:40 – 10:00

 

Informacje:
Odbiór wyników badań laboratoryjnych, możliwy dnia następnego, w godzinach:
• 08:00 – 15:00 w rejestracji przychodni
• 15:00 – 17:00 w gabinecie zabiegowym nr 38, I piętro

 

Do odbioru wyników badań laboratoryjnych, należy zgłaszać się z dowodem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku osoby trzeciej, wymagane jest pisemne upoważnienie osoby, której dokumenty dotyczą.
Wzór upoważnienia do pobrania

 

Pacjenci kierowani na TOG (Test Obciążenia Glukozą), przyjmowani są wyłącznie w Punkcie Pobrań Przychodni Rejonowej Nr 1, ul. Błonie 5, w pierwszej kolejności
Możliwość wykonania dodatkowych badań na życzenie pacjenta (nie uwzględnionych na skierowaniu, przez lekarza POZ), za opłatą
Cennik badań laboratoryjnych

 

Laboratorium na życzenie pacjenta wystawia fakturę, za odpłatne badania. W takim wypadku, należy podać dane konieczne do jej wystawienia: nazwa, adres i NIP firmy lub imię, nazwisko, pesel i adres osoby fizycznej.

 

Pacjenci poniżej 16-tego roku życia, przyjmowani są wyłącznie w obecności opiekuna prawnego (Dz.U. z 2016r. poz. 186 rozdz.5)

 

Powrót